ร้านขายของฝาก ร้านป้าแต๋ว ของฝากจังหวัดชลบุรี ศรีราชา

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนในวันหยุดหรือเทศกาลต่าง ๆ แน่นอนว่าเมื่อเราได้ไปท่องที่ไหนสักแห่งแล้ว สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึง คือ มีของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้าน ญาติมิตร เพื่อนฝูง ซึ่งในจังหวัดชลบุรีมีของฝากเพียบ อาหารทะเลประเภทแห้ง ปลาหมึก ปลาหวานแห้ง ทุเรียนทอด ปลาอินทรีย์ และของฝากหนองมน เช่น ข้าวหลาม ขนมฝาก และยังมีสินค้าหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนจังหวัดชลบุรี ผลไม้ของจังหวัดชลบุรี